wz

September

Učivo: » Úvodná hodina «

Dátum: 3.9.2010

Úvodné informácie

Učebné pomôcky na zemepis

Obsah učiva zemepisu, projekty.

Videofilmy, počítače, geografická olympiáda

Webový portál www.skipo.wz.cz pokračuje aj v tomto školskom roku.

Učivo: » Opakovanie učiva 7. ročníka «

Dátum: 10.9.2010

Opakovanie učiva 7. ročníka

1. časť - Ázia

1/ Členitosť pobrežia Ázie

2/ V akom podnebnom pásme leží: a/ prevažná časť Indie, b/ Saudská Arábia, c/ Mongolsko.

3/ Vymenuj pohoria Ázie.

4/ Charakterizuj vodstvo: a/J a JV Ázie, b/ JZ Ázie.

5/ Vymenuj veľtoky ázijskej časti Ruska.

6/ Charakterizuj obyvateľstvo o sídla Číny.

7/ Uveď hospodársky najvyspelejšie štáty Ázie.

8/ Japonsko - hospodárstvo a obyvateľstvo.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: Dokončiť úlohy. Opakovať prírodu Ameriky.

Učivo: » Opakovanie učiva 7. ročníka «

Dátum: 17.9.2010

Opakovanie učiva 7. ročníka

2. časť - Amerika

Všetky otázky a slepá mapa zadané v predlohe.


---------------------------------------------------------- Domáca úloha: Dokončiť úlohy z predlohy.

Učivo: » Premeny Slovenska «

Dátum: 24.9.2010

Travertínový odliatok lebky neandertálca (Gánovce pri Poprade); prebiehali vrásnenia a sopečná činnosť, striedavo bolo na našom území more a súš; menili sa rastlinné pásma (R a Ž) a striedali sa doby ľadové a medziľadové;

História vývoja štátu:

4.-5. st. - príchod Slovanov

Samova ríša

Veľkomoravská ríša

Rakúsko-Uhorsko (Uhorsko)

1. Československá republika (1918)

ČSSR (1945)

Slovenská republika (1993)

Učivo: » Poloha Slovenska «

Dátum: 28.9.2010

Rozloha: 49 035 km2

Poloha:

1/ voči okolitým štátom - Maďarsko /669km/, Poľsko /547km/, Česká republika /252km/, Rakúsko /106km/, Ukrajina /98km/

2/ voči prírodným celkom - JZ - Alpy; Z, SZ - Česká Vysočina; S - Stredopoľská nížina; V - Východoeurópska nížina; J - Panónska panva;

3/ voči moriam - Jadranské, Baltské, Čierne, Severné

4/ okrajové body Slovenska - Babia hora (S), Nová Sedlica (V), Patince na Dunaji (J), Záhorská Ves (Z)

Navyššie položený bod - Gerlachovský štít - 2655 m.n.m; najnižšie položený bod - miesto, kde rieka Bodrog opúšťa územie Slovenska - 94 m.n.m (Streda nad Bodrogom)

Učivo: » Geologická stavba Slovenska «

Dátum: 1.10.2010

Základné stavebné jednotky:

1/ Karpaty

2/ Panónska panva

1/ Karpaty: vznikli vrásnením na prelome druhohôr a treťohôr, vyzdvihnuté kryhy vytvorili pohoria a poklesnuté vytvorili kotliny;

Rozdelenie Karpát:

Západné a východné - hranica medzi nimi - východné úpätie Čergova a Slanských vrchov

Vonkajšie a vnútorné - hranica medzi nimi - severné úpätia Malých Karpát, Strážovských vrchov, Malej Fatry, Tatier, Slovenského rudohoria, Slanských vrchov a Vihorlatu


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:
príprava s mapou!

Učivo: » Rozdelenie Karpát «

Dátum: 5.10.2010

1/ Karpaty

Vonkajšie Karpaty

a/ Flyšové pohoria - tvoria vonkajšie Karpaty budované flyšom (striedanie pieskovca a ílovca); NS: málo (rašelina); príklad - Babia hora

Vnútorné Karpaty

b/ Jadrové pohoria - tvoria časť vnútorných Karpát; základ tvoria kryštalické horniny (rula, svor, žula); príklad - Tatry; na okraji sú krasové oblasti (dolomity, vápence)

c/ Sopečné pohoria - tvoria vnútorné Karpaty na ich južnom okraji budované sopečnými horninami - andezit, ryolit, bazalt a tufy, NS - farebné a vzácne kovy; príklad - Kremnické vrchy


----------------------------------------------------------- d/ Kotliny - v mladších treťohorách; vyplnené usadenými horninami (štrky, piesky a íly); NS: HU, lignit (Nováky, Handlová); zemný plyn, ropa (Záhorská níž.); soľ (Prešov, Zbudza). Príklad - Košická kotlina

Slovenské rudohorie - má veľmi rozmanitú geologickú stavbu, tvorí samostatnú "skupinu";


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:

Učivo: » Panónska panva «

Dátum: 8.10.2010

2/ Panónska panva: vznikla poklesom územia v ml. treťohorách; rozľahlá zníženina;

Rozdelenie Panónskej panvy:

Záhorská nížina - piesočnaté pôdy; delí sa na Chvojnickú pahorkatinu (S) a Borskú nížinu (J);

Podunajská nížina - dno tvoria spraše, na ktorých vznikli najúrodnejšie pôdy - černozeme a hnedozeme; delí sa na Podunajskú pahorkatinu (S) a Podunajskú rovinu (J);

Východoslovenská nížina - dno tvoria spraše, na ktorých vznikli najúrodnejšie pôdy - černozeme a hnedozeme; delí sa na Východoslovenskú pahorkatinu (S) a Východoslovenskú rovinu (J);

Karpaty západné vnútorné:

a/ Jadrové pohoria - Malé Karpaty, Strážovské vrchy, Považský Inovec, Tribeč, Malá Fatra, Žiar, Veľká Fatra, Súľovské vrchy, Chočské vrchy, Nízké Tatry, Tatry, Branisko

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: práca s mapou

Učivo: » Geomorfologické celky Slovenska «

Dátum: 15.10.2010

Karpaty západné vnútorné:

b/ Sopečné pohoria - Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Vtáčnik, Poľana, Javorie, Ostrôžky, Krupinská planina, Burda, Cerová vrchovina, Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

c/ Kotliny - Žilinská, Turčianska, Žiarska, Podtatranská, Hornádska, Hornonitrianska, Pliešovská, Zvolenská, Horehronské podolie, Rožňavská, Juhoslovenská, Košická


d/ Slovenské rudohorie - pohorie, ktorého jadro tvorí rula, žula a svor, na okrajoch sú to vápencové pohoria - Muránska planina, Slovenský raj a Slovenský kras.

Karpaty západné vonkajšie:

a/ Flyšové pohoria - Myjavská pahorkatina, Biele Karpaty, Považské podolie, Javorníky, Turzovská vrchovina, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Oravská vrchovina, Oravská Magura, Oravská kotlina, Skorušinské vrchy, Spišská Magura, Pieniny, Ľubovnianska vrchovina, Levočské vrchy, Šarišská vrchovina, Čergov

Karpaty východné vonkajšie: flyšové pohoria - Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy;

Karpaty východné vnútorné: sopečné pohorie - Vihorlat;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: práca s mapou

Učivo: » Precvičovanie učiva «

Dátum: 19.10.2010

Precvičovanie učiva: geologická stavba Slovenska, delenie Karpát, geomorfologické celky Slovenska

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: práca s mapou, opakovanie učiva!

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 22.10.2010

Opakovanie učiva: geologická stavba Slovenska, delenie Karpát, geomorfologické celky Slovenska

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: práca s mapou

Učivo: » Podnebie «

Dátum: 26.10.2010

- Slovensko leží v severnom miernom pásme v oblasti s prechodným vplyvom kontinentálneho a oceánskeho podnebia

1/ Slnečný svit - najdlhší (Hurbanovo, BA - 2250h/rok), najkratší (Oravská kotlina, Horehronské podolie - menej ako 1990h/rok)

2/ Teplotná inverzia - opačné zvrstvenie teploty v kotlinách.

3/ Zrážky - najviac zrážok (Lomnický štít - 2000mm/rok), najmenej (Sládkovičovo, Trebišov - 550mm/rok);

4/ Teplota - Tatry (priemerná I. teplota - -10st.; priemerná VII. teplota - +4st.), Podunajská a Východoslovenská nížina (priemerná I. teplota - -1 až -3st.; priemerná VII. teplota - +20 až 21st.)

3/ So stúpajúcou nadmorskou výškou ubúda teplota (0,5st. na 100m nadm. výšky)

4/ Smer vetra - prevládajúce Z až SZ prúdenie vzduchu

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:

Učivo: » Podnebné oblasti. Počasie «

Dátum: 5.11.2010

- počasie premenlivé

tlaková výš - prevládajúci vplyv pevninských (kontinentálnych) vzdušných más - spôsobí v lete teplé slnečné počasie a v zime mrazivé a suché počasie

tlaková níž - prevládajúci vplyv morských (oceánskych) vzdušných más - spôsobí v lete daždivé a chladné počasie a v zime mierne teploty (0 st.) a sneženie

Podnebné oblasti: teplá, mierne teplá a chladná (rozdiely spôsobujú rozličná nadm. výška a charakter oblasti)

Teplá oblasť: Záhorská, Podunajská a Východoslovenská nížina, Juhoslovenská a Košická kotlina (priemerná roč. teplota: 8 až 10st.; úhrn zrážok - 550 - 750 mm)

Mierne teplá: Malé Karpaty, Zemplínske vrchy, úbočia NT, VF, dná kotlín Oravskej a Hornádskej (priemerná roč. teplota: 4 - 8st.; úhrn zrážok - 800 - 1200 mm)

Chladná: Tatry, NT, MF a VF a najvyššie položené časti Slovenska (priemerná roč. teplota: -3 až +4st.; úhrn zrážok - 1300 - 2000 mm)

Vplyv človeka na ovzdušie


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:

Učivo: » Vodstvo - rieky «

Dátum: 12.11.2010

Územie SR patrí k úmoriu: Baltského a Čierneho mora

Baltské more - rieka Poprad -> Dunajec (povodie rieky Visla v Poľsku)

Čierne more - povodie rieky Morava (ČR) - Ľ-prítoky Rudava, Myjava; ústi do Dunaja pri Devíne

Dunaj (Rakúsko) - malé rameno Dunaja; Ľ-prítoky Morava, Váh, Hron; prameň - Čierny les, ústie - Čierne more; vodné dielo Gabčíkovo;

Váh - najdlhšia rieka SR (402,5km s Malým Dunajom); vzniká sútokom Bieleho Váhu (prameň pod Kriváňom) a Čierneho Váhu (prameň pod Kráľovou hoľou); Liptovská Mara; ústí do Dunaja; P-prítoky Kysuca, Orava, Ľ-prítoky Rajčianka, Turiec, Nitra

Hron - pramení pod Kráľovou hoľou rovnako ako rieky Hornád (prítok Torysa; ústi do Tisy v Maďarsku) a prítok Hnilec

Topľa, Ondava, Cirocha, Latorica, Laborec, Uh, Bodrog; vlievajú sa do Tisy

Najvyšší stav vody majú naše rieky na jar (marec, apríl); Dunaj až začiatkom leta (jún, júl)


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:

Učivo: » Jazerá a umelé vodné nádrže «

Dátum: 16.11.2010

Jazerá sú prírodné vodné nádrže, ktoré vznikli vyplnením zníženín vodou.

Ľadovcové jazerá v Tatrách nazývame plesá - Veľké Hincovo pleso, Štrbské pleso a Popradské pleso

Priehradné vodné nádrže sú výtvorom človeka (umelé) - Liptovská Mara, Nosice Sĺňava, Žilina, Kráľová (Váh), Oravská priehrada (Orava), Zemplínska šírava (Laborec), Palcmanská Maša (Hnilec), Ružín (Hornád), Gabčíkovo (Dunaj), Starina (Cirocha).

Podzemná voda - voda pod zemským povrchom, tzv. podpovrchová voda; najviac v usadeninách riečnych štrkov a pieskov; najväčšie zásoby sú v oblasti Žitného ostrova, ďalej v krasových oblastiach.

Minerálne a termálne pramene - podzemné vody, na zemský povrch vystupujú pozdĺž zlomov, v hĺbke sa obohacujú o minerálne látky, prípadne sa zohrievajú; príkl.: Slatina, Santovka, Fatra, Salvator; u nás približne 1470 výverov minerál. vôd. Termálne pramene pri ktorých vznikli kúpele - Piešťany, Trenčianske Teplice, Dudince, Bardejovské Kúpele

Problém znečistenia vôd - najviac dolné toky našich riek.


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: minerálne pramene doplniť v mapke

Učivo: » Pôdy «

Dátum: 19.11.2010

Pôda je navrchnejšia časť zemského povrchu.

Činitele vzniku pôd: Slnko, voda, vzduch, organizmy, človek

Pôdne druhy: podľa zrnitosti

1/ piesočnaté (ľahké) - priepustné, suché, Záhorská nížina, borovicové lesy

2/ hlinité (stredne ťažké) - najúrodnejšie, najviac humusu, poľnohospodárske pôdy, Východoslovenská a Podunajská nížina, Juhoslovenská kotlina;

3/ ílovité (ťažké) - nepriepustné, mazľavé, popraskané

skeletnaté (kamenisté) - v horských oblastiach

Pôdne typy: podľa vlastností, spôsobu vzniku

fluvizeme (nivné) pôdy - na nivách riek, podmáčané

čiernice (lužné pôdy) - ďalej od koryta rieky

černozeme a hnedozeme - najúrodnejšie poľnohospodárske pôdy

kambizeme (hnedé lesné pôdy) - listnaté lesy

podzoly - ihličnaté lesy

rendziny - v krasových oblastiach (vápenaté pôdy)

viď názorný obrázok


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: doplniť v mapke pôdne typy

Učivo: » Rastlinstvo. Živočíšstvo. «

Dátum: 23.11.2010

Samostatná práca - zápis, úlohy


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapky

Učivo: » Charakteristiky obyvateľstva «

Dátum: 26.11.2010

Počet obyvateľov: 5,379 mil.

Hustota zaľudnenia: 110 obyv./km2

Najhustejšie zaľudnenie - okolie veľkých miest (BA - 1200 obyv./km2, KE - 950 obyv./km2

Viac ako 150 obyv./km2 - Podunajská nížina a kotliny

80 - 150 obyv./km2 - Juhoslovenská kotlina Východoslovenská a Záhorská nížina

menej ako 80 obyv./km2 - horské oblasti

Sťahovanie obyvateľstva: na prelome 19. a 20.storočia; v súčasnosti slabé

Prirodzený prírastok: kladný PP v krajoch PO, KE, ZA

Vekové zloženie: predproduktívny vek (0-14) - 19%, produktívny vek (15-60) - 63%, poproduktívny vek (nad 60) - 18%

Stredná dĺžka života: 73 rokov


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: doplniť mapku

Učivo: » Charakteristiky obyvateľstva «

Dátum: 30.11.2010

Počet žien: 51,4%

Národnostné zloženie: Slováci (85,8%), Maďari (9,7%), Rómovia, Česi, Ukrajinci, Rusíni a ostatní

Zamestnanosť: klesá v poľnoh., mierne stúpa v priemysle (25%) a stavebníctve (10%); nezamestnanosť približne 12%

Náboženské zloženie: bez vyznania - 13%; viac ako 85% s vierovyznaním - rímskokatolícke (69%); evanjelické (6,9%), gréckokatolické (4,1%) a ostatné


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: doplniť mapku

Učivo: » Sídla «

Dátum: 3.12.2010

Sídla: ich rozmiestnenie, vzhľad, veľkosť určoval historický vývoj.

Podmienky pre rozvoj sídel: 1/ poloha; 2/ prír. podminky; 3/ NS

Sídla delíme: mestské a vidiecke; /spolu je 2883 sídel z toho 138 miest/

Mestské delíme podľa počtu funkcií:

a/ monofunkčné - dopravné (Čierna n/T.), rekreačné (Starý Smokovec), kúpeľné (Bardejovské kúpele), obytné (Nová Dubnica), priemyselné (Svit)

b/ polyfunkčné - Bratislava, Košice, Prešov, Banská Bystrica

Vidiecke sídla delíme:

osady, samoty, dediny a roztratené sídla (kopanice, lazy, štále a rale)

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: doplniť mapku; kontrolná práca vodstvo-sídla 14.12.!

Učivo: » Vývoj hospodárstva «

Dátum: 14.12.2010

Do 19. storočia prevládalo poľnohospodárstvo.

Začiatkom 19. storočia sa začal rozvíjať v rámci R-U priemysel: výroba papiera, hutnícky a chemický pr.

V roku 1948 došlo k znárodneniu (banky, priemysel a doprava) a k združstevneniu (poľnohospodárstvo).

Socialistické hospodárstvo nazývame plánovaným (riadeným) hospodárstvom (päťročnice, desaťročnice - plán výroby na niekoľko rokov dopredu).

V roku 1989 nastaly zmeny, ktoré smerovali k trhovému hospodárstvu (vyrobí sa toľko koľko žiada trh).

V súčasnosti má priemysel (stroj., hutn., výroba dopr. prostriedkov) najväčší podiel v hospodárstve Slovenska.

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: doplniť mapku

Učivo: » Priemysel - stroj., hutn., chem. «

Dátum: 17.12.2010

Strojárstvo:

A. stredné Považie - výroba strojov: Dubnica nad Váhom, Martin; výroba ložísk: Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové Mesto;

B. západné Slovensko - dopravné prostriedky: BA (autá - Volkswagen; dodávatelia - Malacky, Senica, Martin), Trnava (PSA Peugeot Citroen), Žilina (KIA Motors); výroba chladničiek: Zlaté Moravce; elektrotechnická výroba: BA, Piešťany, Liptovský Hrádok, Trstená; zdravotnícka technika: Stará Turá (Chirana);

C. východné Slovensko - telefóny: Stropkov; poľnoh. stroje: Snina; ložiská: Prešov; výroba vagónov: Poprad (Tatravagón); práčky: Matejovce (Whirlpool);.

Hutníctvo: Košice (U.S.Steel), Podbrezová; kovohuty - Istebné; drôtovňa - Hlohovec; hutníctvo farebných kovov - Žiar n/Hronom (hliníkáreň), Krompachy (spracovanie medi);

Chemický priemysel: BA (Istrochem, Slovnaft), Šaľa (Duslo); Nováky, Nitra, Žilina, Smolenice; chem. vlákna a hodváb - Senica, Svit, Humenné; rafinéria - Dubová; liečivá - Hlohovec, Nitra, Slovenská Ľupča a Šarišské Michaľany; gumárenský priemysel: autoplášte - Púchov; závody v BA;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: doplniť mapku

Učivo: » Priemysel - chem., gumár., energetika «

Dátum: 17.12.2010

Chemický priemysel: BA (Istrochem - chemikálie, um. hnojivá; Slovnaft - sprac. ropy), Šaľa (Duslo - um. hnojivá); chem. vlákna - Svit, Humenné; rafinéria - Dubová; liečivá - Hlohovec (Zentiva), Slovenská Ľupča; gumárenský priemysel: autoplášte - Púchov, BA;
Energetika: nedostatok palív; závislosť na dovoze palív; elektrárne - tepelné: Zemianske Kostoľany, Vojany; jadrové: Mochovce (Levice), Jaslovské Bohunice (Trnava); vodné: na Váhu, Gabčíkovo;


----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: doplniť mapku

Učivo: » Ostatné priemyselné odvetvia «

Dátum: 14.1.2011

Výroba stavebnín: cement a vápno - Rohožník, Ladce, Lietavská Lúčka; cementárne - BB a Turňa nad Bodvou; stavebná keramika - Lučenec a Michalovce; ohňovzdorné materiály - Loviňobaňa, Jelšava;

Potravinársky priemysel: cukrovary - Dunajská Streda; potr. závody v blízkosti veľkých miest;

Textilný priemysel: Ružomberok, Levice, BA (bavlna), Senica (hodváb) a Žilina, Trenčín (vlna); výroba odevov: Bánovce n/Bebravou, Banská Bystrica;

Kožiarska výroba: Lipt. Mikuláš, Bošany; Obuvnícka výroba: Partizánske, Bardejov, Komárno (zn.:Rieker);

Drevospracujúci priemysel: Zvolen (Bučina - listn. dreviny), Banská Bystrica (Smrečina - ihl. dreviny); Žarnovica a Vranov nad Topľou; nábytkárska výroba - Spišská Nová Ves, Lučenec; výroba celulózy: Ružomberok,, Žilina, Harmanec a Slavošovciach;

Sklárska výroba: Poltár, Lednicke Rovne; obalové sklo - Nemšová;

Polygrafický priemysel: BA, MT, Skalica, KE (vydávanie novín, časopisov, kníh)

Priemysel a ŽP: najškodlivejšie - elektrárne, chem. závody

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: doplniť mapku

Učivo: » Projekt «

Dátum: 18.1.2011

Projekt: zadanie projektu pre vytvorené dvojice žiakov;

Požiadavky: práca v dvojiciach; pracovné prostredie - PowerPoint; rozsah práce max. 15 snímkov; termín odovzdania 16.2.2011;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: --

Učivo: » Poľnohospodárstvo «

Dátum: 21.1.2011

Úlohy poľnohospodárstva: zabezpečiť výživu obyv., potrebné suroviny pre potr., text., kožiarsky priemysel a výrobu liečiv;

Rastlinná výroba: závisí od podnebných činiteľov a kvality pôd;

- pšenica, kukurica - Podun., Východosl., Záh. nížina, Košická a Juhoslovenská kotlina (+ jačmeň, hrach, šošovica, fazuľa)

- raž, ovos, zemiaky - Podtatranská, Turč., Žilinská a Hornádska kotl.

- technické plodiny (c. repa, olejniny, chmeľ - teplé podnebné pásmo; tabak - Juhoslovenská kotlina)

- ovocie a zelenina - v okolí miest; vinič - teplé stráne nízkych pohorí (Malé Karpaty, Podunajská pah., Zemplínske vrchy)

Živočíšna výroba: zabezpečuje mäso, mlieko, vajcia;

- HD - maštale v teplých oblastiach Slovenska

- ovce - pohoria; ošípané - farmy v najteplejších oblastiach; hydina - chovné stanice - Cífer, Ivánka pri Dunaji, Šalgovík, Kežmarok; ryby - rybníky na Záhorí (prevláda dovoz)

Poľnohospodárstvo a ŽP - výkaly, znečistenie ovzdušia, nesprávne hnojenie, znehodnotenie pôd;

----------------------------------------------------------------- Domáca úloha: --;

Učivo: » Lesné a vodné hospodárstvo «

Dátum: 25.1.2011

Lesy: 2/5 územia; zdroj surovín a zdravého ŽP; najväčšie plochy lesa: Beskydy, MF, VF, NT, Nízke Beskydy, Slovenské Rudohorie;

Ciele lesníctvaa: zachovanie, ochrana a zveľaďovanie lesov.

Využitie dreva: výroba papiera, celulózy, nábytku, zápaliek a chemikálií; vývoz;

Zloženie lesov: 58% listnatých a 42% ihličnatých; poškodzovanie lesov spôsobujú: počasie, exhaláty a škodcovia (najhoršie poškodené: Orava, Spiš, JZ Slovensko, Tatry);

Vodné hospodárstvo: zabezpečuje vodu pre obyv., priemysel, stará sa o sieť kanalizácií a čistenie odpadových vôd, protipovodňovú ochranu...;

Nerovnomerné rozdelenie vodných zdrojov => regulovanie vodných tokov; ich ochrana pred znečisťovaním z priemyselných závodov, poľnoh.

Vodné nádrže: Gabčíkovo, Oravská priehrada, Liptovská Mara, Palcmanská Maša, Čierny Váh (funkcie: zásobáren vody, výr. el. e., zavlažovanie, zadržiavanie vody pri povodniach, rekreácia); zdroje podzemných vôd: Žitný ostrov

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: úlohy v zošite

Učivo: » Doprava 1 «

Dátum: 28.1.2011

História dopravy: obchodné cesty; lodná doprava po Dunaji; 19. st. - železn. doprava; neskôr automobilová; 20. st. - letecká a potrubná doprava;

Cestná doprava: (autá, autobusy), prevláda preprava osôb; dĺžka cestnej siete je 17 737km; nízka kvalita ciest;

diaľničné úseky - D1: Bratislava-Považská Bystrica-Bytča, Ivachnová-Jánovce, Behárovce-Fričovce, Prešov-Košice; D2: BA-Kúty (smer ČR); D3: Hričovské Podhradie-Horný Hričov (smer Poľsko); D4: obchvat BA;

Železničná doprava: kopíruje cestnú sieť vedúcu dolinami riek Váh, Hron, Hornád; prevláda preprava nákladov; dĺžka železničnej siete je 3 658km;

hl. železničná trať - BA-Trnava-Trenčín-Žilina-Vrútky-Poprad-Margecany-Košice-Čierna n/T.;

hl. železničné uzly - BA, ZA, NZ, Vrútky, ZV, PP, KE;

- problémom je kvalita a nižšia traťová rýchlosť; + ŽP, nižšie náklady;

Učivo: » Doprava 2 «

Dátum: 1.2.2011

Lodná doprava: po Dunaji; kanál Rýn-Mohan-Dunaj; vodné dielo Gabčíkovo; prístavy - Komárno, BA, Štúrovo

Letecká doprava: letiská - BA, KE, PP, Sliač, Piešťany, Trenčín, ZA;

Potrubná doprava: ropovod Družba z Ruska, Adria z ostrova Krk; plynovod Bratstvo z Ruska

Kombinovaná doprava: pri preprave na väčšie vzdialenosti kombináciou viacerých druhov dopravy

Prenos informácií: zabezpečujú telekomunikácie, TV, rozhlas a internet; sprostredkovaním sa zaoberajú štátne inštitúcie a súkromné spoločnosti

Doprava ŽP: znečisťovanie ovzdušia, spôsobujú nadmerný hluk a vibrácie pri komunikáciách, zaberanie ornej pôdy pri výstavbe a počas prevádzky vznikajúce nehody

Učivo: » Zdravotníctvo, školstvo a veda «

Dátum: 8.2.2011

Zdravotníctvo: úlohou je liečenie a prevencia; zdravotnícke zariadenia - obvod, poliklinika, nemocnica, liečebný ústav, detské ozdravovne, hygienická a protiepidemiologická starostlivosť a kúpeľná liečba; štátne a súkromné zariadenia; doplatky: lieky a služby

Školstvo: jasle, MŠ, ZŠ, SŠ (gymnáziá, SOŠ), VŠ univerzitného typu; prvé školy - Acadenia Istropolitana v BA; Trnavská univerzita, Banská akadémia v B. Štiavnici, Evanjelické kolégium v PO; zariadenia: štátne, súkromné a cirkevné;

Veda: známi vedci - Matej Bel (geografia), Samuel Mikovíni (kartografia), Ľudovít Štúr (jazykoveda), Dionýz Štúr (geológia), Andrej Kmeť (biológia); zariadenia: SAV, výskum na VŠ

Učivo: » Kultúra «

Dátum: 9.2.2010

Duchovné hodnoty /hnuteľné pamiatky kultúry/: literárne diela, maľby, hudobné telesá;

Materiálne hodnoty /nehnuteľné/: stavby, sochy

Matica slovenská: prvá slovenská ustanovizeň sídliaca v Martine;

Divadelné scény SND, divadlá v MT, NR, KE, ...; ľudovoumelecké súbory (Lúčnica; folklórne slávnosti - Východná, Detva, Gombasek); zámky, kaštiele a parky (Červený Kameň, Bojnice, Betliar); galérie (SNG v BA); múzeá (SNM v BA, MT,...); skanzeny (múzeum oravskej dediny v Zuberci, Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, ...)

Kultúrne pamiatky: národné kultúrne pamiatky (najvýznamnejšie súčasti kultúrneho bohatstva národa) a kultúrne pamiatky; súbory nehnuteľných kult. pamiatok v mestách = mestské pamiatkové rezervácie (18);

Najcennejšie komplexy kult. pamiatok sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva: Spišský hrad s okolitými pamiatkami; Banská Štiavnica, Vlkolínec, Mestská pamiatková rezervácia Bardejov;

Učivo: » Cestovný ruch «

Dátum: 15.2.2011

Historický vývoj CR:

1/ obchodné cesty

2/ pútnické miesta

3/ minerálne a termálne pramene

4/ horské oblasti

5/ kultúrno-historické pamiatky

Predpoklady a miesta CR: pohoria, krasové formy, vodné plochy, minerálne a termálne vody, pamiatky

Oblasti CR: Bratislavská, Malofatranská, Vysokotatranská, Nízkotatranská, Piešťansko-trenčianska, Slovenský raj, Košická;

Návštevnosť Slovenska: Česi, Poliaci, Maďari, Nemci, Holanďania, Briti, Rusi

Učivo: » Zahraničný obchod «

Dátum: 18.2.2011

Dovoz = import:

- Fe rudy, ropy, zemného plynu, bauxitu, Mn rudy, ČU;

- stroje a zariadenia, elektronika, výrobky zo Fe a ocele, autá, chemické výrobky, lieky, potraviny;

Vývoz = export: železo, oceľ, autá, plasty, umelé vlákna a hnojivá, papier, sklo;

Dovoz a vývoz: vývoz prevláda do väčšiny štátov EÚ; dovoz prevláda z Ruska, Japonska, Číny;

Obchodní partneri: Nemecko (vývoz - autá, káble, ...), ČR (vývoz - autá, pivo, lieky, ČU, koks, potraviny), Rusko, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko

Veľtrhy: Incheba - chem. (BA), Agrokomplex - poľn. (NR)

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit:

Učivo: » Oblasti Slovenska «

Dátum: 22.2.2011

A. História členenia Slovenska:

- 10.-13. st. - správne celky = komitáty (16) - slúžili panovníkom na spravovanie krajiny pomocou svojich úradníkov;

- 1/2 13. st. - stolice (19) - spravovali ich šľachtici (Spiš, Gemer, Liptov, Šariš)

- 14. st.- stolice nahradili župy

- r. 1928 - zrušili župy, ostali okresy

- r. 1960 - 3 kraje (Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský) a tie sa členili na okresy

- r. 1996 - 8 krajov a 79 okresov.

B. Oblasti Slovenska:

1. západná oblasť Slovenska (BA, NR, TR, TN- kraj)

2. severná oblasť stredného Slovenska (ZA- kraj)

3. južná oblasť stredného Slovenska (BB-kraj)

4. východná oblasť Slovenska (KE, PO-kraj)

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka (menšia - zakresli oblasti Slovenska), (veľká - zakresli kraje Slovenska)

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 25.2.2011

Opakovanie oblastí Slovenska
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: --

Učivo: » Bratislava «

Dátum: 8.3.2011

Poloha: výhodná, príjemné podnebie, kvalitné pôdy, zdroj vody (Dunaj);

Osídlenie: Kelti, Rimania, Slovania; Bratislavský hrad a hrad Devín; korunovačné mesto (obd. Uhorska);

Rast mesta: za hradby; pričleňovanie okolitých obcí (Jarovce, Rusovce, Čunovo, Devín, Karlova Ves, Dúbravka, Rača, Petržalka, ...); po 2. sv. vojne - zbúranie časti historického podhradia;

Obyvateľstvo: 11. st. (1500 obv.), 1869 (50 055 obyv.); 2001 (424 tis. obyv.); viacjazyčné mesto (SJ, NJ, MJ)
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: --

Učivo: » Bratislava (2). Západná oblasť Slovenska. Podunajská rovina. «

Dátum: 15.3.2011

Priemysel: strojársky (autá), chemický (Istrochem, Slovnaft, Henkel), gumárenský (Matador), text., potravinársky (mäsokombinát, pekárne, RAJO, ...)

; Najnižšia miera nezamestnanosti; VŠ - Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita, Ekonomická univerzita; sídlo vlády, Národná rada SR, kancelária prezidenta, ministerstvá a veľvyslanectvá;

; Historické pamiatky: výber 12 najznámejších hist. pamiatok (pomôckou plán mesta BA)

; Dopravná križovatka: smer Brno (ČR), Viedeň (Rak.), Budapešť (MR), Trnava a Komárno; letisko M.R.Štefánika; MHD - autobusy, električky a trolejbusy;

;
Západná oblasť Slovenska:

- výhodná poloha - susedné štáty, Dunaj, nížinaté územie

- najteplejšie a najúrodnejšie územie

- zdroje povrchových (Dunaj), podzemných (Žitný ostrov) a termálnych vôd (Veľký Meder, Patince)

- hospodársky najrozvinutejšia oblasť štátu

- rozdelenie: 1/ Podunajská rovina, 2/ Podunajská pahorkatina, 3/ Záhorská nížina, 4/ Karpaty a kotliny Západnej oblasti

Podunajská rovina: priaznivé podnebné a pôdne podmienky; zásoby vôd => poľnohospodárstvo

Obce: Komárno (výroba lodí, prístav), Hurbanovo (pivovar), Nové Zámky (svietidlá), Šaľa (Duslo - umelé hnojivá), Galanta (nábytok), Sereď (trvanl. pečivo), Dunajská Streda (potr.), Senec (jazerá), Veľký Meder (termál. kúpalisko), vodné dielo Gabčíkovov (výr. el. E, lodná doprava, CR).----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Západnej oblasti Slovenska; poznať 12 hist. pamiatok BA;

Učivo: » Podunajská pahorkatina. Záhorská nížina. «

Dátum: 25.3.2011

Podunajská pahorkatina: teplé podnebie, úrodné pôdy a intenzívne poľn.; ropa (Gbely), zemný plyn (Vysoká pri Morave).

Obce:

Trnava (PSA Peugeot Citroen), Jasl. Bohunice (jadr. el.), Hlohovec (Zentiva, drôtovňa), Piešťany (kúpele),

Nitra (potr., stroj.), Topoľčany, Partizánske, Bánovce n/B. (obuv, odevy),

Zlaté Moravce (chladničky), Tlmače (parné kotle), Levice (bavl.), Santovka (min. voda), Dudince (kúpele)

Mochovce (jadr. el.), Šahy (prečerpávacia stanica ropovodu Družba), Štúrovo (výroba papiera a celulózy, prístav).

Záhorská nížina: teplé podnebie, duny, menej úrodné pôdy, bóry; úrodné pôdy a intenzívne poľn. v Chvojnickej pahorkatine; Záhorie - pestovanie kapusty a zeleniny; NS - ropa a lignit /Gbely/, zemný plyn /Vysoká pri Morave/, štrky a piesky /Šaštín-Stráže/; dopravná križovatka;

Obce:

Malacky (stroj.), Rohožník (cementárne),

Skalica (červené víno, Grafobal), Holíč (majolika, elektrotechnika), Senica (umelé vlákna), Smrdáky (kúpele - kožné a nervové ochorenia), Šaštín-Stráže (pútnicke miesto).

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Západnej oblasti Slovenska

Učivo: » Karpaty a kotliny Západnej oblasti «

Dátum: 29.3.2011

Karpaty a kotliny Západnej oblasti: chladnejšie a vlhšie podnebie, menej úrodné pôdy;

Vonkajšie Karpaty: (flyšové pohoria)

Myjavská pahorkatina - Myjava (armatúry), Stará Turá (zdravotn. technika), Brezová pod Bradlom (mohyla M. R. Štefánika)

Považské Podolie - dostatok vody, štrky a piesky; Dubnica n/Váhom a Považská Bystrica (stroj.), Trenčín (stroj., potr., text, mesto módy), Horné Sŕnie a Ladce (cementárne), Nemšová a Lednicke Rovne (sklárne), Púchov (gumárne)

Vnútorné Karpaty: (jadrové pohoria)

Malé Karpaty - Svätý Jur (vinohrady), Modra (vinohrady, majolika), Pezinok (vinohrady), Smolenice (zámok),

Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy a Tribeč - roztratené sídla,

Hornonitrianska kotlina - Handlová (HU), Zemianske Kostoľany (tepelná el.), Prievidza (potr.), Bojnice (zámok, ZOO, kúpele); CR - Červený Kameň;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Západnej oblasti Slovenska

Učivo: » Severná oblasť. Orava a Kysuce «

Dátum: 5.4.2011

Severná oblasť: vrchol klenby slovenských Karpát, členité územie, prevažne zalesnené, nedostatok vody vyriešili pomocou priehrad (Oravská, Liptovská Mara), málo NS, dolomity a vápence;

Orava a Kysuce: SZ, neúrodné pôdy, problém so zamestnaním => odchod na Dolnú zem, do Ameriky, obchodníci a drotári, práca v ostravských baniach; roztratené sídla; poľn.: zemiaky, jačmeň, krmoviny;

Obce:

Orava - Námestovo (stroj.), Nižná, Istebné (hutn. farebných kovov), Dolný Kubín (P.O.Hviezdoslav), Oravský hrad, Tvrdošín (drevospr.);

Kysuce - Čadca (text., stroj.), Kysucké Nové Mesto (stroj.), Turzovka (drevosprac.), Vychylovka (Múzeum kysuckej dediny).

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Severnej oblasti Slovenska

Učivo: » Žilinská, Turčianska a Liptovská kotlina «

Dátum: 8.4.2011

Kotliny: vyššie položené, chladnejšie podnebie, neúrodné pôdy, spojnicou rieka Váh a elektrifikovaná železnica; poľn.: zemiaky a krmoviny; rozvinutý priemysel;

Žilinská kotlina: Žilina (KIA, potr., výroba papiera a celulózy, text.), Rajec (koberce), Rajecké Teplice (kúpele);

Turčianska kotlina: Martin (stroj., potr., Matica Slovenská), Vrútky (železničný uzol), Turčianske Teplice (kúpele); na rozhraní týchto 2 kotlín sa nachádza Strečiansky hrad;

Liptovská kotlina: Ružomberok (celulóza a papier, bavlna), Liptovský Mikuláš (potr. - liehovar, konzervárne; garbiarstvo a kožušníctvo), Liptovský Hrádok (píla, SŠ lesnícka, telefóny, drevospr.), Važec, Východná (ľudová architektúra, folklórne slávnosti);

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Severnej oblasti Slovenska; nasleduje kontrolná práca od Západnej oblasti Slovenska.

Učivo: » Karpaty Severnej oblasti stredného Slovenska «

Dátum: 12.4.2011

Vysoko členitý povrch; chladná podnebná oblasť; obyv. - kopanice, lazy, štále; poľn. - zemiaky, krmoviny, chov oviec a HD;Pohoria: Javorníky (kopanice), strážovské vrchy (poľn.), Malá Fatra a Chočské vrchy (bez sídel);

Rozvinutý CR: Nízke Tatry - (Demänovská dolina - D. ľadová jaskyňa a D. jaskyňa Slobody; Chopok), miner. prameň Korytnica, NAPANT; Malá Fatra (NP, Vrátna dolina - Terchová) a Veľká Fatra (NP, Vlkolínec - zoznam svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO)

Chočské vrchy: dolomity a vápence;
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Severnej oblasti Slovenska

Učivo: » Južná oblasť stredného Slovenska «

Dátum: 19.4.2011

Územie: od južných hraníc po hrebene Nízkych Tatier; jadrové a sopečné pohoria; Zvolenská kotlina a Horehronské podolie majú teplé až mierne teplé podnebie a vysokú hustotu zaľudnenia;

Zvolenská kotlina: Banská Bystrica (mesto pod Urpínom, centrum SNP v roku 1944; Smrečina, text. - Slovenka, UMB); Zvolen (súper BB, dopravná križovatka - žel., Zvolenský zámok; Bučina, potr., TU); Sliač a Kováčová (kúpele); Detva (strojárne);

Horehronské podolie: lazy, ťažba dreva; Telgárt, Čierny Balog a Pohorelá (rázovité obce s drevenicami); Podbrezová (stroj.), Dubová (sprac. ropy), Slovenská Ľupča (Biotika); problémom sú časté teplotné inverzie!!!
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Južnej oblasti Slovenska

Učivo: » Juhoslovenská kotlina «

Dátum: 3.5.2011

Kotlina: najteplejšia v južnej oblasti; nedostatok vody - Slaná, Rimava a Ipeľ; poľn.: vinič, tabak, obilie; zlá infraštruktúra; najmenej rozvinutá časť;

Juhoslovenská kotlina: Lučenec (text., nábytok, mäsokombinát), Poltár (sklár.), Veľký Krtíš (stroj., text.), Rimavská Sobota (potr., stroj.), Tornaľa (okolie - tabak), Číž (kúpele);
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Južnej oblasti Slovenska

Učivo: » Karpaty a kotliny južnej oblasti stredného Slovenska «

Dátum: 6.5.2011

Sopečné pohoria s banskými mestami: Banská Štiavnica (banská vysoká škola - 18.st. - prvá v Európe, banské múzeum, MPR); Kremnica (mincovňa, MPR); Harmanec (papierne); Poľana a Javorie (vyhasnuté sopky);

Nízke Tatry - CR: Tále, Donovaly, Staré Hory;

Slovenské rudohorie - magnezit: Jelšava, Lubeník; Revúca (text.); roztratené sídla;

Žiarska kotlina: Žiar nad Hronom (hliníkáreň); Žarnovica (drevospr.); Pliešovská kotlina (hospodársky málo významná), Pliešovce;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Južnej oblasti Slovenska

Učivo: » Východná oblasť. Košická a Rožňavská kotlina «

Dátum: 10.5.2011

Východná oblasť: Východné Karpaty a Východosl. nížina a časť Západných Karpát; vnútrozemské podnebie, vejárovitá riečna sieť (povodne), vysoký PP;

Košická kotlina: osou rieka Torysa; teplá podnebná oblasť, hnedozeme, pestovanie ovocia a zeleniny; NS: soľ, magnezit;

Prešov - ložiská, ZPA, odevy; Sabinov - potr., Veľký Šariš - pivovar, Lipany - odevy; Turňa n/B. - cementárne; Medzev - spracovanie kovov; Moldava n/B. - víno;

Rožňavská kotlina: Rožňava - banská činnosť (železná ruda a iné), potr., text.; zámok v Krásnej Hôrke, kaštieľ v Betliari.
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Východnej oblasti Slovenska

Učivo: » Východoslovenská nížina. Hornádska a Popradská kotlina «

Dátum: 17.5.2011

Východoslovenská nížina: rozdelenie - rovina a pahorkatina; teplá podnebná oblasť, vejárovitá riečna sieť (Ondava, Uh, Laborec, Latorica a Bodrog), černozeme, poľn.: obilie, vinič; NS - kamenná soľ a zemný plyn, štrky a piesky;

Sídla: Michalovce (potr.), Strážske, Zbudza (zemný plyn), Vojany (tepelná elektráreň), Vranov nad Topľou (drevospr. - Bukóza), Trebišov (potr.), Kráľovský Chlmec (potr.), Sečovce (potr.), Čierna nad Tisou (železničný uzol, prekládka vagónov), Vyšné Nemecké (hraničná obec); Zemplínska šírava (rekreácia);

Hornádska a Popradská kotlina: vysoko položené kotliny; mierne teplá až studená podnebná oblasť, menej úrodné pôdy, zvyšky lesov, lúky a pasienky, poľn.: ľan, zemiaky a jačmeň, krmoviny; HD a ovce;

Hornádska kotlina: Levoča (mestská pamiatková rezervácia, drevený oltár Majstra Pavla), Spišská Nová Ves (potr., výroba nábytku), Krompachy (spracovanie medi), Gelnica, Spišská kapitula, Spišský hrad (zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva);

Popradská kotlina: Gánovce (odliatok lebky neandertálca), Kežmarok (text.), Poprad (železničný uzol, Vagónka, pivovar, letisko) + Matejovce (práčky Whirlpool), Svit (Chemosvit), Štrba (ozubnicová lanovka na Štrbské Pleso);
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Východnej oblasti Slovenska

Učivo: » Karpaty Východnej oblasti «

Dátum: 31.5.2011

NP: Tanap, Napant, Pieniny, Slovenský kras, Slovenský raj a Poloniny;

Obce: Bardejov (zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva; obuv), Bardejovské kúpele (TS), Stropkov (telefóny), Snina, Svidník, Medzilaborce (múzeum Andyho Warhola), Humenné, Stará Ľubovňa (skrutkáreň);

CR: Červený Kláštor, NP, minerálne pramene;
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Východnej oblasti Slovenska

Učivo: » Miestna krajina - Košice «

Dátum: 3.6.2011

Príroda: poloha - Z-Volovské vrchy, V-Slanské vrchy; povrch - Košická kotlina; podnebie - teplá podnebná oblasť; počasie - ....;

Vodstvo - Hornád, Myslavský potok, j. Jazero, úmorie Čierneho mora; pôdy - fluvizeme, čiernice, černozeme, hnedozeme;

Rastlinstvo - oblasť stepí a listnatých lesov; živočíšstvo - ....;

Obyvateľstvo: počet obyv. - 250 tis., národnostné zloženie - Slováci, Maďari, Rómovia, Česi, Rusíni, Ukrajinci, Poliaci a Nemci;

Prímestská rekreácia - Anička, Bankov, Alpinka, Kavečany;
Sídliská - Kuzmányho, Terasa, Dargovských hrdinov, Ťahanovce, Nad Jazerom, KVP, Železníky;
----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: doplniť - počasie a živočíšstvo;

Učivo: » Miestna krajina «

Dátum: 7.6.2011

NS: štrk, vápenec, magnezit;

Priemysel: hutn., stroj., text. a potr.;

Poľn.: obilie, vinič, slnečnica, repka olejná; lesné hosp.: bukové lesy;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: mapka Východnej oblasti Slovenska

Učivo: » Opakovanie «

Dátum: 17.6.2011

Opakovanie;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: - -

Učivo: » Záverečné opakovanie «

Dátum: 21.6.2011

Záverečné opakovanie;

----------------------------------------------------------- Domáca úloha: zem.zošit: - -